Project indienen

Weten of uw idee in aanmerking komt?

Doe hier de quickscan

Welkom bij de quickscan van het Victoriefonds.

Door 8 vragen te beantwoorden ziet u direct of uw project voldoet aan een aantal algemene criteria om een aanvraag voor een bijdrage van het Victoriefonds in te kunnen dienen.

Ik begrijp het en wil een aanvraag doen
Vraag 1/8

Komt de activiteit of het project ten gunste van de inwoners van Alkmaar?*


* hier wordt bedoeld: 
de stad, de wijken en dorpen binnen de gemeente Alkmaar

Vraag 2/8

Vindt de activiteit of het project plaats in Alkmaar?*

*waar wordt gesproken over Alkmaar, wordt bedoeld: 
de stad, de wijken en dorpen binnen de gemeente Alkmaar

Vraag 3/8

Is de activiteit of het project gericht op een van de gebieden: cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport of duurzaamheid?

Vraag 4/8

Vertegenwoordigt u een organisatie zonder winstoogmerk?*

*stichting of vereniging

Vraag 5/8

Heeft de activiteit of het project een niet-commerciële doelstelling?

Vraag 6/8

Heeft de activiteit of het project een duidelijke begin- en einddatum?

Vraag 7/8

Vindt de uitvoering van de activiteit of het project op zijn vroegst over twee maanden plaats?

Vraag 8/8

Het project heeft geen betrekking op personele of materiële kosten*

*wij dragen niet bij in kosten voor de structurele organisatie zoals: restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, websites, etc.

Uw project voldoet aan diverse criteria voor indiening van een aanvraag.

Op de laatste pagina van het aanvraagformulier wordt u gevraagd de volgende documenten te uploaden.

  • Uittreksel KvK (niet ouder dan een jaar)
  • Statuten
  • Projectplan indien de aanvraag > € 5.000,-
  • Activiteitenplan indien de aanvraag < € 5.000
    (beschrijf hierin wat gaat u organiseren, waarom, voor wie, met wie, wanneer en hoe)
  • Begroting
  • Meest recente jaarrekening

Mocht dit om enige reden niet lukken, mailt u deze dan naar info@victoriefonds.nl.
Tip: Voeg ons mailadres toe aan uw favorieten, zodat onze reactie niet in uw 'ongewenste mail' terechtkomt.

Let op: het is niet mogelijk het aanvraagformulier tussentijds op te slaan.

Dien uw project in

Helaas, uw aanvraag komt niet in aanmerking voor een bijdrage van het Victoriefonds

Terug naar indienen
1. Organisatie

Organisatie

Contactpersoon

2. Project

Project

 

3. Financiële bijdrage

Financiering

 

4. Bijlage

Bijlagen5. Bevestigen

Bevestigen

We hebben nu al de informatie om uw aanvraag te beoordelen. Met uw bevestiging accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.

 

Waar kent u ons van?