Project indienen

Voordat u begint

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een donatie kunt u de quickscan doen. Voordat u dat doet dient u het volgende te weten.

1. Voorwaardencheck

Meer informatie
 • De activiteit/het project komt ten gunste van de inwoners van de gemeente Alkmaar, is niet-commercieel en is gericht op: Cultuur, Welzijn, Cultureel erfgoed, Sport of Duurzaamheid.
 • De gevraagde donatie is maximaal 50% van de (project)begroting en bedraagt maximaal € 50.000,-.
 • Er is sprake van meerdere sponsoren.
 • De aanvraag wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging/stichting).
 • De aanvraag dient minimaal 2 maanden voor aanvang van de activiteit/het project te worden gedaan; latere aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Het project is niet gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten. Dit houdt in dat onder andere restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. niet binnen de doelstellingen vallen.
 • Een project wordt eenmalig gesteund. Structurele ondersteuning wordt niet gegeven.
 • Lees ook onze Algemene voorwaarden.

2. Dien uw project in

Meer informatie

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen, maar wel uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project. Via ons aanvraagformulier dient u uw project in. U geeft ons een samenvatting van uw project en u levert ons diverse gegevens zoals: uittreksel Kamer van Koophandel, statuten, meest recente jaarrekening en een begroting van uw plan.

3. Beoordeling aanvraag

Meer informatie

Uw projectaanvraag wordt door ons bestuur bekeken en beoordeeld. Aanvragen tot € 10.000,- behandelen we binnen een maand. Alles boven de € 10.000,- behandelen we binnen twee maanden. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie waarover niet kan worden gecorrespondeerd.

Ik heb het begrepen en doe hier de quickscan.

Wanneer u de quickscan met succes hebt doorlopen kunt u een aanvraag indienen via ons aanvraagformulier.


Voorwaardencheck

 • De activiteit/het project komt ten gunste van de inwoners van de gemeente Alkmaar, is niet-commercieel en is gericht op: Cultuur, Welzijn, Cultureel erfgoed, Sport of Duurzaamheid.
 • De gevraagde donatie is maximaal 50% van de (project)begroting en bedraagt maximaal € 50.000,-.
 • Er is sprake van meerdere sponsoren.
 • De aanvraag wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging/stichting).
 • De aanvraag dient minimaal 2 maanden voor aanvang van de activiteit/het project te worden gedaan; latere aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Het project is niet gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten. Dit houdt in dat onder andere restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. niet binnen de doelstellingen vallen.
 • Een project wordt eenmalig gesteund. Structurele ondersteuning wordt niet gegeven.
 • Lees ook onze Algemene voorwaarden.

Dien uw project in

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen, maar wel uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project. Via ons aanvraagformulier dient u uw project in. U geeft ons een samenvatting van uw project en u levert ons diverse gegevens zoals: uittreksel Kamer van Koophandel, statuten, meest recente jaarrekening en een begroting van uw plan.

Beoordeling aanvraag

Uw projectaanvraag wordt door ons bestuur bekeken en beoordeeld. Aanvragen tot € 10.000,- behandelen we binnen een maand. Alles boven de € 10.000,- behandelen we binnen twee maanden. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie waarover niet kan worden gecorrespondeerd.

Ik heb het begrepen en doe hier de quickscan.

Wanneer u de quickscan met succes hebt doorlopen kunt u een aanvraag indienen via ons aanvraagformulier.


Weten of uw idee in aanmerking komt?

Doe hier de quickscan

Welkom bij de quickscan van het Victoriefonds.

Door 8 vragen te beantwoorden ziet u direct of uw project voldoet aan een aantal algemene criteria om een aanvraag voor een bijdrage van het Victoriefonds in te kunnen dienen.

Ik begrijp het en wil een aanvraag doen
Vraag 1/8

Komt de activiteit of het project ten gunste van de inwoners van Alkmaar?*


* hier wordt bedoeld: 
de stad, de wijken en dorpen binnen de gemeente Alkmaar

Vraag 2/8

Vindt de activiteit of het project plaats in Alkmaar?*

*waar wordt gesproken over Alkmaar, wordt bedoeld: 
de stad, de wijken en dorpen binnen de gemeente Alkmaar

Vraag 3/8

Is de activiteit of het project gericht op een van de gebieden: cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport of duurzaamheid?

Vraag 4/8

Vertegenwoordigt u een organisatie zonder winstoogmerk?*

*stichting of vereniging

Vraag 5/8

Heeft de activiteit of het project een niet-commerciële doelstelling?

Vraag 6/8

Heeft de activiteit of het project een duidelijke begin- en einddatum?

Vraag 7/8

Vindt de uitvoering van de activiteit of het project op zijn vroegst over twee maanden plaats?

Vraag 8/8

Het project heeft geen betrekking op personele of materiële kosten*

*wij dragen niet bij in kosten voor de structurele organisatie zoals: restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, websites, etc.

Uw project voldoet aan diverse criteria voor indiening van een aanvraag.

Let wel: deze positieve uitslag van de Quickscan biedt geen garantie op een bijdrage. De aanvraag wordt na toetsing aan deze algemene criteria, beoordeeld op de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de maatschappelijke meerwaarde, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, (breed) draagvlak, toekenning uit andere fondsen en het werkveld, maar ook de afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten. De hoogte van de eventuele toekenning is mede afhankelijk van deze factoren.

Dien uw project in

Helaas, uw aanvraag komt niet in aanmerking voor een bijdrage van het Victoriefonds

Terug naar indienen
1. Organisatie

Organisatie

Contactpersoon

2. Project

Project

 

3. Financiële bijdrage

Financiering

 

4. Bijlage

Bijlagen5. Bevestigen

Bevestigen

We hebben nu al de informatie om uw aanvraag te beoordelen. Met uw bevestiging accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.

 

Waar kent u ons van?