Dichtdruk / Drukdicht

Gedichten en grafiek zijn kunstwerken die in staat zijn met geheel andere middelen dezelfde beelden, emoties, inzichten, betekenissen en verwondering bij mensen los te peuteren. Dat hoeft niet onmiddellijk bij het eerste contact, soms zorgt meerdere keren lezen of kijken voor een verrassende en onverwachte ontdekking.

Het samengaan van gedichten en grafiek is in de loop der jaren (eeuwen) een uiterst gelukkige en vruchtbare combinatie. Er zijn talloze voorbeelden van portfolio's waarin gedichten en grafiek een prachtig resultaat aangaan zonder dat het gedicht geïllustreerd wordt door de prent of de prent het gedicht woorden geeft. Samen zijn ze een groter paleis. Een plek waar het goed toeven is.

Bibliotheek Kennemerwaard en Grafisch Atelier Alkmaar zijn ervan overtuigd dat er zoveel dichters en grafici in de regio wonen en werken dat er voldoende waarborg bestaat voor kwalitatief goede, bijzondere en onverwachte resultaten. Zo zijn er acht dichters en acht grafici uit de regio uitgenodigd om mee te doen met dit bijzondere project.

De kunstenaars en dichters bevinden zich in allerlei stadia van hun kunstenaarschap, ontwikkeling, kunnen en leeftijd. De dichters en grafici zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor er acht duo's zijn ontstaan. Twee jaar lang zal ieder kwartaal één duo hun werk presenteren, in de vorm van een gedicht en een prent in een speciale omslag. De duo's bepalen zelf hun thema, bron of onderwerp. Deze uiteindelijk acht uitgaven passen in een speciaal ontworpen portfolio.

De aftrap werd op 15 juli jl. in de Grote Kerk gegeven door dichter Joris Miedema en kunstenaar Piet Lont:

leeg spiegelbeeld

we stonden levenslang met onze ruggen
tegen elkaar aan
waardoor ik je nooit kon omarmen
tot er een moment kwam
dat we elkaar niet meer in evenwicht
wisten te houden
ik ben met de tijd harder gaan duwen
en jij begon steeds makkelijker te vallen
we vulden de dagen door weer op onze plek
te gaan staan
ik heb geen idee hoeveel
we op elkaar hebben geleken
we hielden onze lege handen op
omdat er een moment moest zijn
dat we iets van elkaar terug zouden krijgen
jij werd steeds kleiner
en ik groter tot je in mijn rug
stilgevallen wind werd vanuit het zuiden
ik keerde me om
en de gravures in je gezicht verraadden
dat je ooit gepeinsd moet hebben
een arm die ik altijd in ons
midden had gehouden
had ik om je heen willen slaan
© Joris Miedema

Kijk voor meer informatie over dit bijzondere project op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Meer projecten