Rijke Rijpers

De tentoonstelling Rijke Rijpers van Museum In ’t Houten Huis gaat over drie elkaar opvolgende families van kooplieden in De Rijp: Glazekas, De Wit en Nat. Handelaren in graan, hennep, hout en haring.

Deze kooplieden, later fabrikanten, waren belangrijk voor de werkgelegenheid in het dorp. Maar ook hun vindingrijkheid en flexibiliteit van ondernemen van die tijd zijn interessant. Hun werkterrein besloeg in de hoogtijdagen heel Noord-Holland boven het IJ. Het leverde een puissant rijke inwoner van het dorp op, Michiel de Wit. Deze rijkdom stond in schril contrast met de armoede van de meeste dorpsbewoners. Uiteindelijke konden de families de zware concurrentie met vooral het grotere industriegebied de Zaanstreek, waar de handel zich concentreerde, niet meer aan.

De activiteiten van deze families beslaan een periode van twee eeuwen, ongeveer van 1790 tot 1990.

Aanleiding en leidraad van deze tentoonstelling is het onderzoek van Leo den Engelse over dit onderwerp. Hij maakte hierover een boek onder de titel ‘Koopman in De Rijp’. De tentoonstelling ‘verbeeldt’ het verhaal. De presentatie van de uitgave van het boek is verbonden aan de start van de tentoonstelling.


De tentoonstelling is te zien van 21 augustus 2020 tot en met 17 januari 2021 in de grote tentoonstellingszaal in Museum In ’t Houten Huis.

Meer informatie vindt u op: www.houtenhuis.nl


Voor deze tentoonstelling is samengewerkt met de respectievelijke families of nabestaanden van de families Glazekas, De Wit en Nat.

In overleg worden bruiklenen van een flink aantal museale instellingen en particulieren voorbereid: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard, Westfries Museum in Hoorn, Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Oudheidkundige Vereniging Schermereiland, ‘t Heerenhuis in Spijkerboor, Museum Jan Boon in De Rijp, Stichting familie Kaars Sijpesteijn, NANH Haarlem, Molen De Paauw, Houtzaagmolen Het Jonge Schaap, beiden in Zaanstad.

Meer projecten