Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer

Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer

De Plastic Recycle Werkplaats is een ontmoetingsplek in de wijk Kooimeer met zwerfafval als verbindende factor. De werkplaats is gebaseerd op het concept Precious Plastic. Door middel van machines kan plastic lokaal verwerkt worden tot nieuwe producten. Onder begeleiding van de Kaasfabriek kunnen bewoners en jongeren meebouwen aan de machines. Tevens kunnen bewoners uit wijk deelnemen aan workshops om de machines te leren gebruiken.

De Plastic Recycle Werkplaats is een plek waar bewustwording over afval scheiden en recycling wordt vergroot. Het is een plek waar bewoners en jongeren kunnen meedenken en meedoen. De werkplaats wil zo bijdragen aan het vergroten van de sociale contacten en ontmoetingen in de wijk. Het is een uniek project waarin alles samenkomt; jongeren krijgen een plek en functie, zwerfafval wordt aangepakt en wordt een grondstof voor iets moois en nieuws. De integrale samenwerking met meerdere partijen, de benadering van fysieke-, sociale- en duurzame aspecten maakt het tot een innovatief en grensoverschrijdend project in Nederland. De wijk Kooimeer in Alkmaar wordt de schoonste en duurzaamste wijk van Alkmaar.

Afval als verbinder
De Plastic Recycle Werkplaats benadert het afvalprobleem op een andere manier. Afval als grondstof voor iets nieuws, afval als basis van iets moois. Afval als verbinder in plaats van als splijtzwam. Bewoners uit de flats en wijk worden uitgenodigd om mee te denken over activiteiten en workshops in de Plastic Recycle Werkplaats. Zo wordt gebouwd aan een integraal netwerk in de wijk waar bewoners kunnen meedenken, meedoen en samenwerken.

Meer weten? Check de Facebook pagina van de Plastic Recycle Werkplaats!

Meer projecten