100% VROUW

100 kunstenaressen, een unieke internationale expo over ‘de vrouw’

Een internationale expositie die unieke vrouwbeelden laat zien. Die zich onttrekken aan bestaande gendertyperingen en de traditionele man-vrouw rol ontstijgen. Dit resulteert in het portret van een veelzijdige vrouw. Een vrouw met verschillende gezichten, karaktereigenschappen die terecht haar gelijkwaardigheid opeist.

Initiatiefnemer van de tentoonstelling is Jeroen van Paassen, oprichter van stichting White Cube en curator van onder andere PLAY room. Jeroen, over het ontstaan van het concept: ”De afgelopen 10 jaar heb ik veel vrouwelijke kunstenaars ontmoet tijdens het organiseren van internationale tentoonstellingen. Ik ben onder de indruk geraakt van hun kracht, strijdbaarheid en creativiteit. Hoe het deze vrouwen lukt om zich te onttrekken aan de positie waarin ze door hun omgeving worden gedwongen is bewonderenswaardig. En bovenal inspirerend. Zoals de Jemenitische fotograaf Amira Al-Sharif en de Chinese installatie-kunstenaar Hai Tao Liu.”

Amira is fotograaf in het door oorlog geteisterde en streng Islamitische Jemen. Ze reist als vrouw alleen door het land, met alle gevaren van dien. Om vrouwen te portretteren. Volgens Amira zijn het de vrouwen die het verscheurde land bij elkaar houden. Zij zijn de échte helden.
De Chinese Hai Tao Liu ontworstelde zich aan de rol die haar werd opgelegd vanuit de traditie en overheid. Dit komt tot uiting in haar installaties.

Dit zijn slechts twee van de honderd kunstenaars waarvan werk te zien is tijdens 100% VROUW. Naast beeldende kunst, bevat het programma live performances, debatten, optredens van singer-songwriters en dj’s.

Het volledige programma van 100% VROUW vind je op www.stichtingwhitecube.nl

100% VROUW is te zien van 24 t/m 27 oktober in de Grote Kerk in Alkmaar

Meer projecten