De Verschrikkelijke Vondeling

De Verschrikkelijke Vondeling is een coronaproof muziektheaterprogramma voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en voor de hele familie in de Grote Kerk van Alkmaar. Het is een vooruitblik op de voorstelling De Klokkenluider van de Grote Kerk. Deze vooruitblik vertelt over de jonge jaren van Quasi, hoe hij in de Grote Kerk terecht is gekomen. We nemen het jonge publiek alvast mee in het verhaal...


Een samenvatting

In de Klokkenluider van de Grote Kerk is Quasi een jong volwassen man die woont in de gewelven van de Grote Kerk en probeert te ontkomen aan de dominante greep van zijn pleegvader Fred Rollo.
In deze vooruitblik ontdekken we hoe het zo gekomen is. De jonge zakenman Fred Rollo ontvangt een erfenis van een vergeten oudtante. Het gaat om een aanzienlijke bedrag, wat goed van pas komt bij het opstarten van zijn bedrijf.  Er is een voorwaarde aan verbonden: Fred moet de zorg op zich nemen voor het jongetje Quasi. Fred gaat blind akkoord. Bij hun eerste ontmoeting blijkt Quasi niet als de meeste kinderen. Hij heeft een beestachtig hoofd, hij loopt op handen en voeten, hij gromt meer dan dat hij praat en hij bijt. Fred gaat de uitdaging aan. Hij werpt zich op als fanatieke pleegvader die alleen het allerbeste wil voor de jongen. Quasi moet een zo normaal mogelijk leven leiden en alle kansen krijgen die andere kinderen ook krijgen.
Het vormt het begin van een lange, uitputtende veldslag om Quasi in het gareel te laten lopen. Op school wordt Quasi gruwelijk gepest door zijn leeftijdsgenoten. Als Fred hem weer moet ophalen, heeft Quasi zich vastgeklampt aan het schoolhek. Op de muziekles breekt hij zijn blokfluit doormidden, op het voetbalveld bijt hij de andere voetballertjes en ook op de weerbaarheidstraining weten ze geen raad met hem. Annet en Charlie spelen de velen juffen en hulpverleners die met engelengeduld Quasi op weg proberen te helpen.

Kerstavond. Fred heeft zijn verkregen fortuin inmiddels grotendeels aan de zorgen voor z’n pleegkind uitgegeven en is ten einde raad. Ook de buren klagen over het schreeuwende kind, dat door de tuinen springt en planten uit de grond trekt. Maar deze avond ontvangt Fred een aanbod van een anonieme afzender. Hij kan met zijn pleegzoon gaan wonen in de Grote Kerk, daar heeft de jongen de ruimte. En in ruil voor wat hand- en spandiensten ontvangt Fred een leuke maandelijkse toelage en alle hulp bij het uitbouwen van zijn zakenimperium.

De blokfluitles begint traditiegetrouw met het in twee stukken breken van de blokfluit. Dan ziet Quasi in de hoek een verzameling slagwerk: pauken en… klokken. Quasi vliegt er op af en gaat los op de instrumenten, de juf en Fred in verwondering achterlatend. Quasi heeft een onmiskenbaar muzikaal latent. Misschien niet verfijnd, maar wel vol vuur. Fred komt tot het inzicht dat zijn streven om van zijn zoon een modelkind te maken de jongen niet gelukkig maakt. Niet Quasi moet zich aanpassen aan de norm, de omgeving moet zich aanpassen aan Quasi. Ze nemen hun intrek in de Grote Kerk waar Quasi voortaan de klokken luidt. De mensen praten erover. Zo hebben de klokken nog nooit geklonken, wat is het geheim? Niemand weet het weet, behalve twee klasgenoten. Quasi is hun held.

Educatieprogramma

Het bezoek aan de voorstelling krijgt voor de kinderen die met school komen een grotere betekenis wanneer het project al vooraf op school begint.

De leerlingen leren met korte filmpjes in Klokhuisstijl alvast de acteurs kennen, het verhaal begint al op school.Met verschillende werkvormen worden thema’s uit de voorstelling belicht zoals jezelf mogen zijn, je eigen weg vinden, je talent ontdekken, pesten en gepest worden, omgaan met de verwachtingen van je ouders... Ook wordt gekeken naar de rol van muziek. Welke muziek past bij een bepaalde gebeurtenis of emotie? Met een terugblik op de voorstellingen worden de ervaringen van leerlingen besproken. Het lesmateriaal is zo samengesteld dat de leerkrachten er met plezier en zonder veel voorbereiding mee aan de slag kunnen gaan.

Meer projecten