Zaailand

Zaailand is een artistiek concept en een concrete plek in een. Het is een braakliggend stuk land in Alkmaar waar al jaren niks gebeurt en waar de komende 10 jaar nog niet gestart kan worden met woningbouw, doordat de rioolwaterzuiveringsinstallatie nog functioneert op deze locatie.

"De Gemeente Alkmaar heeft dit terrein van de voormalige gasfabriek aangewezen als laboratorium en broedplaats voor duurzame en vitale stadsontwikkeling voor de komende 10-15 jaar. Hier werken wij graag aan mee.

Wij noemen de plek Zaailand gedurende de eerste periode van verbeelden, bouwen, fantaseren en spelen, kortom, tijdens de zaaiperiode. Een periode voorafgaand aan het grotemensenwerk van woningbouw en projectontwikkeling. Een periode van vragen stellen en verder kijken dan je neus lang is."

Kunstenaars en social designers krijgen de opdracht om ter plaatse onze blik te verbreden, ons te inspireren en om nieuwe mogelijkheden voor deze grond te ontginnen. Om naar boven te halen waar behoeftes liggen van de omwonenden, te tonen op welke manieren het land gebruikt kan worden, te spelen met de mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.zaailand.org

Meer projecten