Premiere Licht van de Vrijheid

Licht van de vrijheid 

Ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaar Ontzet en de onthulling van Het Grote Raam in de Grote Sint-Laurenskerk heeft Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria Alkmaar componist Jan Bosveld gevraagd een premierestuk te componeren. Het werk beschrijft in vijf delen het ontzet van Alkmaar op 8 oktober 1573, 450 jaar geleden. De sfeer van de compositie gaat, net als het nieuwe Grote Raam, van donker naar licht.

Het eerste deel geeft de sfeer weer van de onderdrukking door de Spanjaarden: apathisch, vreugdeloos en neerslachtig. De buisklokken en de weinige lichte kleuren verklanken de kerk, de enige plaats voor hoop en troost.
Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de Spanjaarden, energiek en vasthoudend. De massieve akkoordblokken geven de hoop op de overwinning weer. De strijd leidt uiteindelijk tot het verdrijven van de Spanjaarden en de stad wordt ontzet.
In het derde deel horen we de herwonnen vrijheid. De mensen zijn verre van uitbundig als duidelijk wordt welke verliezen er zijn geleden en hoeveel tijd de wederopbouw gaat kosten. Hier hoort men voor het eerst het Alkmaars Stedelied. Niet jubelend, maar wel duidelijk in majeur, de blik op de toekomst gericht. De sfeer van de compositie wordt steeds lichter.
Het vierde deel verklankt de levendigheid op de markt en dansende mensen. De bevolking geniet van het leven in vrijheid en de stad Alkmaar bloeit als nooit tevoren. Het feestvieren van de mensen ontaardt in een vurige dans, waarin men weer het Alkmaars Stedelied hoort. De dans is een Spaanse fandango. Zo trekken de Alkmaarders een lange neus naar de voormalige bezetters, de Spanjaarden.
Het slotgedeelte is groots en jubelend. Dit gedeelte verklankt het nieuwe Grote Raam van de Grote Sint-Laurenskerk, kleurrijk en pompeus. In de finale hoort men nog eenmaal de aanhef van het Alkmaars Stedelied.

De premiere van 'Licht van de Vrijheid' vond plaats op 7 oktober om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Meer projecten