Schenken aan Victoriefonds Alkmaar

Eens zullen de beschikbare gelden binnen Victoriefonds niet meer toereikend zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Wij houden ons daarom zeer aanbevolen wanneer u een goed doel zoekt voor bijvoorbeeld een legaat of een erfenis. U kunt uiteraard ook doneren. Onze stichting bezit de ANBI status, hierdoor zijn alle bijdragen die wij ontvangen belastingvrij. Uw geld wordt dus 100% ingezet om de plannen van Alkmaarders mogelijk te maken.

U kunt er voor kiezen onze stichting een erfenis of legaat toe te kennen. Bij een legaat laat u ons een goed na, bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag. Wanneer u een erfenis wilt schenken kunt u Stichting Victoriefonds Alkmaar benoemen als erfgenaam, u bepaalt zelf voor welk percentage Victoriefonds in uw nalatenschap deelt. Een notaris kan uw testament opmaken en in overleg naar uw wensen aanpassen.

Natuurlijk kunt u ook doneren. U bent er van verzekerd dat het gedoneerde geld volledig ten goede komt aan de doelen van onze stichting. Desgewenst kunt u zelf aangeven waar uw vermogen aan wordt besteed.

Wanneer uw interesse is gewekt en u wilt het Victoriefonds ondersteunen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gerjon Rooker of gebruik onderstaand formulier zodat we telefonisch contact met u op kunnen nemen.

Stichting Victoriefonds Alkmaar
IBAN: NL17 RABO 0101 4733 89
BIC: RABONL2U
KvK-nr : 37113962

Vraag over donatie?

We bellen u graag terug


Veelgestelde vragen


Wat gebeurt er met mijn donatie?

Uw geld wordt toegekend aan een typisch Victoriefonds project. Kijk bij de gerealiseerde projecten wat we samen al mogelijk hebben gemaakt.

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Dit is een status die wordt toegekend door de Nederlandse staat aan instanties die zich voor 90% inzetten voor het algemeen nut. Wij hebben de ANBI status. U weet zo zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking aan het Victoriefonds. Voor ANBI’s is er een algehele vrijstelling opgenomen.

Hoe komt het Victoriefonds aan zijn geld?

Jaren geleden verkocht de stichting CAI uit Alkmaar haar activiteiten aan de telecom providers zoals we die nu kennen. De opbrengst was bedoeld om ten goede te laten komen aan de inwoners van Alkmaar en daarmee het welzijn van de inwoners positief te beïnvloeden. Een groot deel van de opbrengst is ook als zodanig besteed. Uiteindelijk resteerde er nog een aanzienlijk bedrag. Dat is overgemaakt aan het Victoriefonds. Immers, ons fonds heeft dezelfde doelstelling. In eerste instantie was het geld bestemd voor de realisatie van YXIE. Toen dat niet doorging kwam het geld weer vrij besteedbaar voor doelen die het welzijn van de inwoners van de gemeente Almaar bevorderen.

Waarom doen jullie niet aan crowdfunding?

We willen eerst werken aan onze naamsbekendheid en het fonds bestaansrecht geven. Heel graag willen we het in de toekomst mogelijk maken dat u direct aan mooie initatieven kunt doneren via ons platform.

Ik zit erover te denken om een rechtsvorm op te richten: wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting?

Een vereniging en stichting zijn voor de wet andere rechtsvormen. Daar horen ook andere verplichtingen bij. Zo moet een stichting verplicht worden opgericht bij de notaris en bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging niet per se. Voor een overzicht van de verschillen tussen vereniging en stichting kunt u hier kijken.