volg ons
Facebook

Over het Victoriefonds

Wat doet Victoriefonds?
Victoriefonds is een maatschappelijk betrokken fonds van en voor Alkmaarders. We helpen bij de financiering van projecten die het leefklimaat in regio Alkmaar verbeteren. We ondersteunen kwalitatief kleine en grote projecten op gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. Het Victoriefonds voelt zich zeer betrokken bij het aanwezige sociale kapitaal binnen de gemeente Alkmaar. Van daaruit willen we meewerken aan de leefbaarheid van geheel Alkmaar, waar het goed wonen en werken is.

Historie
Victoriefonds is opgericht in 2004 op initiatief van Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en voorvechter van lokale gemeenschapsfondsen. In meerdere plaatsen in het land werden dit soort fondsen opgericht, die ten doel hadden om de leefbaarheid binnen de eigen omgeving te bevorderen. Lokale fondsen werven geld en besteden dit aan projecten die in behoeften van de lokale samenleving voorzien en zorgen voor ‘sjeu’.

Aanvankelijk heeft het fonds een sluimerend bestaan geleid. De belangrijkste reden hiervan was dat het fonds er niet in slaagde voldoende (geld)middelen te verwerven van waaruit initiatieven en projecten van en voor inwoners van Alkmaar ondersteund konden worden. Hierin kwam verandering toen in oktober 2014 een substantieel bedrag beschikbaar kwam vanuit de Stichting C.A.I. Alkmaar. Dit geld was het restant dat overbleef na de verkoop van het kabelnetwerk in Alkmaar. Het gaat hier om een bedrag van ca. 5 miljoen euro, van waaruit onze stichting thans actief initiatieven en projecten ondersteunt die het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar bevorderen.

Budget
Momenteel doneert het fonds jaarlijks tussen 400.000 en 500.000 euro. Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door Victoriefonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden en doe de quickscan.

Het bestuur