Over Victoriefonds

Wat doet Victoriefonds?
Victoriefonds is een onafhankelijk, maatschappelijk betrokken fonds van en voor Alkmaarders. We helpen bij de financiering van projecten die het leefklimaat in de gemeente Alkmaar verbeteren. We ondersteunen kleine en grote projecten op het gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. Victoriefonds voelt zich zeer betrokken bij het aanwezige sociale kapitaal binnen de gemeente Alkmaar. Van daaruit willen we meewerken aan de leefbaarheid van geheel Alkmaar, waar het goed wonen en werken is.

Historie
Victoriefonds is opgericht in 2004 op initiatief van Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en voorvechter van lokale gemeenschapsfondsen. In meerdere plaatsen in het land werden dit soort fondsen opgericht, die ten doel hadden om de leefbaarheid binnen de eigen omgeving te bevorderen. Lokale fondsen werven geld en besteden dit aan projecten die in behoeften van de lokale samenleving voorzien en zorgen voor ‘sjeu’.

Aanvankelijk heeft het fonds een sluimerend bestaan geleid. De belangrijkste reden hiervan was dat het fonds er niet in slaagde voldoende (geld)middelen te verwerven van waaruit initiatieven en projecten van en voor inwoners van Alkmaar ondersteund konden worden. Hierin kwam verandering toen in oktober 2014 een substantieel bedrag beschikbaar kwam vanuit de Stichting C.A.I. Alkmaar. Dit geld was het restant dat overbleef na de verkoop van het kabelnetwerk in Alkmaar. Het ging om een bedrag van ca. 5 miljoen euro, van waaruit onze stichting thans actief initiatieven en projecten ondersteunt die het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar bevorderen.

ANBI
Onze stichting is een ANBI-instelling en houdt zich aan alle gestelde regels met betrekking tot publicatie gegevens, besteding vermogen, integriteit enz.

Budget
Momenteel doneert het fonds jaarlijks tussen 300.000 en 400.000 euro en ondersteunt zo tussen de 75 en 100 projecten per jaar. Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door het Victoriefonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden en doe de quickscan.

Een team van betrokken bestuurders, ondersteund door een secretariaat, zorgt er voor dat het mogelijk is om jaarlijks tientallen projecten te ondersteunen.

Het bestuur

Lotte Fasel

Secretaris

Lotte Fasel (Kampen, 1959), secretaris van de Stichting, heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is ze strategisch jurist van de gemeente Alkmaar. Haar juridische kennis stelt ze nu ook  in dienst van het Victoriefonds. Belangrijker is echter dat ze warme belangstelling heeft voor het maatschappelijke en culturele leven in Alkmaar en omgeving.  Dat is voor haar ook de motivatie om als bestuurslid van het Victoriefonds haar bijdrage te leveren aan het welzijn van de Alkmaarse gemeenschap.

Gerjon Rooker

Voorzitter

Per 1 januari 2018 heeft Gerjon Rooker het stokje overgenomen van Kees Jasperse, markant voorzitter die mede de basis heeft gelegd voor het fonds. In ’t kort: geboren en getogen in Alkmaar, Rietveldacademie, AKZO, div. reclamebureaus, oprichter RAADHUIS creative agency en DOSS Event Support. Actief betrokken bij veel initiatieven van en voor Alkmaarders en weet daardoor uit eigen ervaring hoe belangrijk het fonds kan zijn.

Piet Bruinooge

Bestuurslid

P.M. (Piet) Bruinooge is bestuurslid van het Victoriefonds. Dat vloeit voort vanuit zijn functie als burgemeester van de gemeente Alkmaar. Hij ziet graag dat het binnen het Victoriefonds beschikbare geld wordt uitgegeven aan projecten die van belang zijn voor de Alkmaarders. Projecten waar een groot deel van de inwoners iets aan heeft en die het leefklimaat in de stad verbeteren. Hij zet zich er voor in om dat op korte termijn te realiseren.

Joost Cox

Bestuurslid

Dr. Joost C.M. Cox (1955) werd in 1996 gemeentesecretaris van Alkmaar (tot 2013). Hij was projectleider Fusie van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer (2012-2015). Hij is maatschappelijk actief o.a. als voorzitter van de stichtingen Vrienden van Westerhout en Behoud van Monumentale Kerken (Grote Sint Laurenskerk). Vanuit zijn betrokkenheid bij de stad Alkmaar wil hij graag invulling geven aan een zinvolle en zorgvuldige besteding van de middelen in het fonds, waarbij maatschappelijk waardevolle initiatieven worden ondersteund.'

​Jan Veltkamp

Penningmeester

Jan Veltkamp (1959) is opgegroeid onder de rook van Rotterdam, maar werkt al weer meer dan 35 jaar in Noord-Holland. Hij is als docent economische vakken verbonden aan het Jac. P. Thijsse College in Castricum en woont alweer ruim dertig jaar in Alkmaar. Mede gezien zijn grote belangstelling voor maatschappelijke- en culturele zaken, past een rol als penningmeester binnen het bestuur van het Victoriefonds hem uitstekend.

Vacature