Over Victoriefonds

Wat doet Victoriefonds?
Victoriefonds is een onafhankelijk, maatschappelijk betrokken fonds van en voor Alkmaarders. We helpen bij de financiering van projecten die het leefklimaat in de gemeente Alkmaar verbeteren. We ondersteunen kleine en grote projecten op het gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. Victoriefonds voelt zich zeer betrokken bij het aanwezige sociale kapitaal binnen de gemeente Alkmaar. Van daaruit willen we meewerken aan de leefbaarheid van geheel Alkmaar, waar het goed wonen en werken is.

Historie
Victoriefonds is opgericht in 2004 op initiatief van Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en voorvechter van lokale gemeenschapsfondsen. In meerdere plaatsen in het land werden dit soort fondsen opgericht, die ten doel hadden om de leefbaarheid binnen de eigen omgeving te bevorderen. Lokale fondsen werven geld en besteden dit aan projecten die in behoeften van de lokale samenleving voorzien en zorgen voor ‘sjeu’.

Aanvankelijk heeft het fonds een sluimerend bestaan geleid. De belangrijkste reden hiervan was dat het fonds er niet in slaagde voldoende (geld)middelen te verwerven van waaruit initiatieven en projecten van en voor inwoners van Alkmaar ondersteund konden worden. Hierin kwam verandering toen in oktober 2014 een substantieel bedrag beschikbaar kwam vanuit de Stichting C.A.I. Alkmaar. Dit geld was het restant dat overbleef na de verkoop van het kabelnetwerk in Alkmaar. Het ging om een bedrag van ca. 5 miljoen euro, van waaruit onze stichting thans actief initiatieven en projecten ondersteunt die het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar bevorderen.

ANBI

Onze stichting is een ANBI-instelling en houdt zich aan alle gestelde regels met betrekking tot publicatie gegevens, besteding vermogen, integriteit enz.
Integriteitscode

Budget
Momenteel doneert het fonds jaarlijks tussen 300.000 en 400.000 euro en ondersteunt zo tussen de 75 en 100 projecten per jaar. Op onze projectenpagina vindt u een overzicht van projecten die door Victoriefonds worden gesteund. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor financiële steun? Lees dan onze voorwaarden en doe de quickscan.

Een team van betrokken bestuurders, ondersteund door een secretariaat, zorgt er voor dat het mogelijk is om jaarlijks tientallen projecten te ondersteunen.

Beschermvrouwe
Sinds maart 2022 is de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, beschermvrouwe van Victoriefonds. Hiermee krijgt de jarenlange band met de gemeente Alkmaar vorm.

Het bestuur

Ilse van der Poel

Voorzitter

Mr. E.C.W. (Ilse) van der Poel (1980) woont alweer vele jaren in Alkmaar en is sinds 2003 als advocaat werkzaam in Alkmaar bij Schenkeveld Advocaten. Zij is maatschappelijk actief in Alkmaar en heeft veel belangstelling voor het culturele en maatschappelijke leven in de regio Alkmaar. Zij wil als bestuurslid graag dat er vanuit Victoriefonds een bijdrage wordt geleverd aan initiatieven die worden ontplooid voor de inwoners van de gemeente Alkmaar.

Zie ook Schenkeveldadvocaten.nl

Lotte Fasel

Secretaris

Lotte Fasel (Kampen, 1959), secretaris van de Stichting, heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is ze strategisch jurist van de gemeente Alkmaar. Haar juridische kennis stelt ze nu ook in dienst van Victoriefonds. Belangrijker is echter dat ze warme belangstelling heeft voor het maatschappelijke en culturele leven in Alkmaar en omgeving. Dat is voor haar ook de motivatie om als bestuurslid van Victoriefonds haar bijdrage te leveren aan het welzijn van de Alkmaarse gemeenschap.

Zie ook LinkedIn

Jonathan van Doornum

Penningmeester

Jonathan van Doornum (1988) is een geboren en getogen Alkmaarder en woont daar met veel plezier. Met zijn ervaring als Audit Director bij Deloitte draagt hij zijn financiële kennis en ervaring bij aan het Victoriefonds. Hij heeft meerdere jaren ervaring als bestuurslid bij een Alkmaarse culturele instelling en een postdoctorale studie in Accountancy aan Nyenrode gevolgd. Jonathan is trots om als penningmeester het Victoriefonds te ondersteunen en bij te dragen aan projecten voor de regio Alkmaar.

Gerjon Rooker

Bestuurslid

Gerjon Rooker in ’t kort: geboren en getogen in Alkmaar, Rietveldacademie, AKZO, div. reclamebureaus, oprichter RAADHUIS creative agency en DOSS Event Support. Actief betrokken bij veel initiatieven van en voor Alkmaarders en weet daardoor uit eigen ervaring hoe belangrijk het fonds kan zijn.

Zie ook LinkedIn

Hans Eskens

Bestuurslid

Hans Eskens (1961) heeft tot voor kort altijd in de regio gewoond: Alkmaar, Heerhugowaard, de Rijp en daarna weer Alkmaar. Zijn middelbare schooltijd bracht hij in Alkmaar door. Ook vanuit zijn werk als notaris in Alkmaar bij Actus Notarissen kent hij de stad en de dorpen goed. Zijn belangstelling gaat uit naar erfgoed (kerkelijk erfgoed in het bijzonder), architectuur en geschiedkunde. De regio Alkmaar biedt ook op deze gebieden zoveel moois! Culturele uitingen brengen leven in de stad en de dorpen, prikkelen de geest en zorgen voor een fijn woonklimaat. Mooi om op deze wijze opnieuw iets te kunnen bijdragen aan de regio Alkmaar en haar inwoners.

Zie ook registernotariaat.nl